Hellkonferansen 2021

12.-14. november
Scandic Hell

Fag

Spennende kurs og foredrag

Middag

Festmiddag og prisutdeling

Møtested

Treff folk fra bransjen

Underholdning

Avbrekk fra jobbhverdagen