Kristina Bye

Kjersti Bruheim deler historier fra den andre siden av mikrofonen

Skrevet av | 2018 | Ingen kommentarer

Hvordan forberede kilder til intervju?

Åpenhet og deling av kunnskap er viktig for tidligere journalist, nå kommunikasjonsrådgiver Kjersti Bruheim. Nå kommer hun til Hellkonferansen for å fortelle om hvordan hun jobber for å bidra til dette.

Gjennom å ta med tilhørerne på små avstikkere rundt om i landet, vil deltagerne få innblikk i hvordan verden oppleves på andre siden av mikrofon, kamera og notatblokk.

– Jeg vil gi deltakerne innblikk i krisehåndtering og krisekommunikasjon, men også i følelsen frustrerte gründere og arrangører har over ikke å nå fram i pressen.

Bruheim er utdannet radiojournalist og har jobbet 12 år i radio og TV, før hun ble informasjonssjef i det som i dag heter Sjømat Norge. Der jobbet hun i nesten sju år, før hun begynte som kommunikasjonsrådgiver. Hun har derfor bred erfaring når det gjelder å møte mennesker i en intervjusetting. Medietrening er ikke en stor del av det Bruheim driver med, men hun snakker ofte med oppdragsgivere om medias rolle i samfunnet.

–  Journalistens oppgave er å velge vekk, og en kan derfor ikke forvente å få med alt en har på hjertet. Det handler mye om klargjøring og avmystifisering

Klargjøring og avmystifisering er nettopp det Kjersti Bruheim håper hun lykkes med når hun holder foredrag under konferansen lørdag.

For å få med deg Bruheim og flere andre spennende foredragsholdere kan du melde deg på Hellkonferansen her