Den trønderske journalistprisen 2015

Skrevet av | 11. november 2015 | 2016 | Ingen kommentarer

Har du tatt årets beste bilde, video eller laget Trøndelags beste journalistikk? Merk fristen 6. desember! 

Tiden er kommet for å vende blikket bakover og se på hvilke journalistiske verk som har blitt produsert i 2015, og som fortjener en ekstra oppmerksomhet under Hellkonferansen, 5.-7. februar 2016.

Den trønderske journalistprisen deles ut i følgende fem kategorier:

 • Hendelsesjournalistikk
 • Nyhetsjournalistikk
 • Featurejournalistikk
 • Lokaljournalistikk
 • Bildejournalistikk

Juryen for Den trønderske journalistprisen 2015:

 • Sveinung Uddu Ystad – juryleder (Leder Pressefotografenes klubb, PK)
 • Espen Leirset (Statsviter ved Høgskolen i Nord-Trøndelag, tidligere journalist)
 • Dyveke Nilssen (Utgavesjef for TV2.no)
 • Siri Beate Gellein (Kommunikasjonsrådgiver hos Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, tidligere journalist og lærer ved Norges kreative høyskole)
 • Synne Hammervik (Ansvarlig redaktør for Studentmediene i Trondheim)
 • Martin Slottemo Lyngstad (Fotojournalist i Paragon Features, som blant annet står bak prosjektet «Til ungdommen»)

Juryen avgjør hvilken kategori de ønsker å tildele hovedprisen. Dessuten står juryen fritt til å dele ut Hedersprisen – til en eller flere personer som har utmerket seg i journalistyrket over mange  år. Prisen deles ikke ut hvert år. Alle kan nominere personer til Hedersprisen, med påfølgende begrunnelse.

Her finner du mer informasjon:

Den trønderske journalistprisen 2015 – statuttene

Den trønderske journalistprisen 2015 – retningslinjer for innsendelse

Jurysekretærene oppfordrer alle til å lese statuttene for Den trønderske journalistprisen, hvor det står mer om hver kategori og hvem som kan sende inn bidrag. Dessuten ber vi om at alle følger retningslinjene for innsending av bidrag. Alle bidrag – uansett kategori – må være sendt til jurysekretærene senest søndag 6. desember.

(Unntaket er journalistisk arbeid som blir produsert i løpet av desember 2015, fristen for å sende inn disse bidragene er 31. desember)

All innsending vil også i år foregå elektronisk: Det vil si at ingen skal trenge å kopiere DVD-er, printe ut avissider, eller brenne CD-er med radioinnslag. Det meste lar seg sende på e-post, men for større filer ber jurysekretærene dere om å bruke Dropbox (kun Dropbox). Dette fordi det går for mye tid til å sortere alle bidragene hvis alle bruker ulike opplastingsverktøy. Det følger med en egen Dropbox-guide i retningslinjene for de som er usikre på dette verktøyet.

Alle bidrag skal sendes til jurysekretærene Nareas Sae-Khow i NRK: nareas.sae-khow@nrk.no

Igjen: LES retningslinjene for innsending. Jurysekretær kan avvise innsendte bidrag som ikke er i tråd med disse retningslinjene – altså ting som er levert i feil format eller på andre kanaler enn det som står spesifisert.

Legg igjen en kommentar