Hellkonferansen er Trøndelags viktigste arena for journalistfaglig debatt, inspirasjon og kunnskapsbygging. Konferansen arrangeres annethvert år i full skala på Scandic Hell, og annethvert år i én dag med varierende lokasjon i Trøndelag.

Konferansen i 2020 skulle finne sted på Scandic Hell i månedsskiftet oktober/november, men ble avlyst. Årsaken var koronapandemien.

2021 er egentlig året for miniversjonen av konferansen. Men på grunn av avlysningen i fjor, skal Hellkonferansen etter planen arrangeres i full skala på Scandic Hell 12.-14. november 2021.

NJ Trøndelag og Trøndelag Redaktørforening er eierne av konferansen, og setter hvert år sammen en egen komité til planlegging og gjennomføring. Eierne står bak også Den trønderske journalistprisen, som deles ut under konferansens festmiddag. Årsmøtene til NJ Trøndelag og Trøndelag Redaktørforening holdes i forbindelse med konferansen.

Konferansen skal være en faglig arena til læring og inspirasjon for vårt daglige redaksjonelle arbeid. Samtidig er Hellkonferansen et hyggelig møtested for reportere og redaktører i lokalaviser, regionmedier og rikskringkastere i regionen.

Målet er at konferansehelga skal være uunværlig for trønderske mediebedrifter. Derfor skal konferanseprogrammet også legge vekt på journalistfaglige problemstillinger på tvers av fagmiljø og mediekanaler.

Hellkonferansens historie begynte i 1993, da snaut 50 mediefolk i Sør-Trøndelag møttes til helgesamling i Oppdal. Senere flyttet konferansen til Røros, samtidig som journalistene i Nord-Trøndelag arrangerte sine egne samlinger.

I 2013 feiret den felles konferansen på Hell 20-årsjubileum. Hvert eneste år er den et resultat av et stort og frivillig arbeid. Konferansen støttes økonomisk av hovedsakelig av Norsk Journalistlag. Norsk Redaktørforening, Fritt Ord, Institutt for Journalistikk og International Reporter har også bidratt økonomisk ved tidligere konferanser.