Hellkonferansen er Trøndelags viktigste arena for journalistfaglig debatt, inspirasjon og kunnskapsbygging. Hvert år samles mellom 2- og 300 deltakere på Scandic-hotellet i Stjørdal – til det som er den eldste og største av de regionale journalistkonferansene i landet og Norges nest største journalistkonferanse.

I 2018 oppfordres du til å sette av datoene 2.-4. februar for Hellkonferansen.

Nord-Trøndelag Journalistlag, Trondhjems Journalistforening og Trøndelag Redaktørforening står bak konferansen, og setter hvert år sammen en egen komité til planlegging og gjennomføring. De tre eierne av konferansen står også bak Den trønderske journalistprisen som hver år deles ut i forbindelse med Hellkonferansen.

Konferansen skal være en faglig arena til læring og inspirasjon for vårt daglige redaksjonelle arbeid. Samtidig er Hellkonferansen et interessant og hyggelig møtested for reportere og redaktører i lokalaviser, regionmedier og rikskringkastere i vår region. Derfor inviterer vi lokale, nasjonale og interasjonale gjester til å dele av sitt arbeid, sin kunnskap og sine forventninger til hvilke veier den journalistiske fremtiden tar.

Målet er at konferansehelga skal være uunværlig for trønderske mediebedrifter. Derfor skal konferanseprogrammet også legge vekt på journalistfaglige problemstillinger på tvers av fagmiljø og mediekanaler.

Hellkonferansens historie begynte i 1993, da snaut 50 mediefolk i Sør-Trøndelag møttes til helgesamling i Oppdal. Senere flyttet konferansen til Røros, samtidig som journalistene i Nord-Trøndelag arrangerte sine egne samlinger.

I 2013 feiret den felles konferansen på Hell 20-årsjubileum. Hvert eneste år er den et resultat av et stort og frivillig arbeid fra mediefolk i Nord- og Sør-Trøndelag. Konferansen støttes økonomisk av hovedsakelig av Norsk Journalistlag. Norsk Redaktørforening, Fritt Ord, Institutt for Journalistikk og International Reporter har også bidratt økonomisk ved tidligere konferanser.