DEN TRØNDERSKE JOURNALISTPRISEN

Juryen 2020

  Informasjon om juryen for Den trønderske journalistprisen 2020 kommer.

Statuttene

  Statuttene skal endres. Slik var statuttene tidligere:

  Pristildelingen Den trønderske journalistprisen er et samarbeid mellom journalistlagene i Trøndelag og Trøndelag redaktørforening.

  1. Den trønderske journalistprisen gis til personer som bidrar til å heve nivået på og øke respekten for journalistikken i Trøndelag. Målet med prisen er å øke bevisstheten om medias samfunnsoppdrag og verdien av god journalistikk blant publikum, journalister og redaktører i Trøndelag.

  2. Prisen gis i fem kategorier: Nyhetsjournalistikk, hendelsesjournalistikk, featurejournalistikk, fotojournalistikk og lokaljournalistikk. Juryen avgjør hvilken kategori de ønsker å tildele hovedprisen.

  3. Prisene kan tildeles årlig for spesielle saker eller tema som er publisert i løpet av siste kalenderår. Juryen skal begrunne sine avgjørelser.

  4. Prisene tildeles på faglige kriterier, uavhengig av publiseringsplattform. Juryen skal vektlegge nyskapning og multimedialitet.

  5. Juryen kan gi hederspris til en eller flere personer som har utmerket seg i journalistyrket over mange år.

  6. Produktene som premieres skal være produsert innenfor pressens etiske regelverk (Vær Varsom-plakaten, Tekstreklameplakaten og Redaktørplakaten). Bare bidrag fra journalister med tilhørighet i Trøndelag skal vurderes.

  7. Juryen består av seks personer. Jurymedlemmene oppnevnes av styrene i Trondhjems journalistforening, Nord-Trøndelag journalistlag og Trøndelag redaktørforening. Juryen skal til sammen ha kompetanse i alle kategoriene og god kjennskap til mediene i Trøndelag. Juryen skal velge en leder.

  8. Både enkeltpersoner og redaksjoner kan sende inn arbeider fra egne eller andre mediebedrifter som de ønsker skal vurderes. Juryen kan også fremme forslag til kandidater. Juryen kan vurdere kandidater i andre kategorier enn bidraget er innmeldt i. Hvert innsendt bidrag skal følges av en redegjørelse om arbeidet.

  9. Disse vedtektene er vedtatt på årsmøtene i Nord-Trøndelag journalistlag (dato) og Trondhjems journalistforening (dato), og gjelder fra prisåret 2013 og omfatter arbeider utført i 2012.

Priskategoriene

  Priskategoriene skal endres. Her er informasjon om priskategoriene slik de har vært:

  Den trønderske journalistprisen tildeles i følgende kategorier:

  Nyhetsjournalistikk-prisen gis til beste arbeid som har brakt informasjon og opplysninger som tidligere ikke har vært kjent – uavhengig av type publiseringsplattform. Saken/arbeidet vurderes i lys av pressens samfunnsoppdrag. Multimediale og nyskapende arbeidsmetoder i tillegg til presentasjon vektlegges.

  Hendelsesjournalistikk-prisen gis til beste rapportering av nyhetshendelser – uavhengig av type publiseringsplattform, inkludert liverapportering på internett og i etermedier. Multimediale, nyskapende arbeidsmetoder og presentasjon vektlegges.

  Featurejournalistikk-prisen gis til beste prosjekt, reportasje, portrett eller andre sjangre hvor det er anvendt forteller- og formidlingsgrep som kjennetegner denne typen journalistikk – uavhengig av type
  publiseringsplattform. Forteller- og presentasjonsformer vektlegges.

  Fotojournalistikk-prisen gis til beste bilde eller bildefortelling enten det er stillbilder eller levende bilder – uavhengig av publiseringsplattform. Presentasjon vektlegges. Kandidatens arbeidssituasjon og ressurser tas i betraktning.

  Lokaljournalistikk-prisen gis til beste arbeid utført i redaksjoner med opptil 10 000 i papiropplag eller tilsvarende antall nettbrukere, radiolyttere eller TV-seere pr dag. Prisen gis uavhengig av journalistisk sjanger, presentasjonsform og publiseringsplattform.

  Hedersprisen gis til en eller flere personer som har utmerket seg i journalistyrket over mange år. Prisen deles ikke ut hvert år.