Tradisjonelle medier kutter, men behovet for journalistikk er konstant: Universitetsavisa bidrar i det tomrommet

Skrevet av | 30. januar 2017 | 2017 | Ingen kommentarer

Universitetsavisa (UA) er landets mest leste nettavis i sektoren. De økte med over 50 prosent i sidevisninger og nær 40 prosent i antall unike brukere siste året. I en tid hvor medier sliter med sviktende inntekter og synkende lesertall, tilhører UA en sektor som er i framgang. Det skjer ikke bare i form av flere klikk:

De er et viktigere organ for Universitets- og høgskolesektoren, mer av den nasjonale debatten foregår i spaltene deres. Denne framgangen er målbar, blant annet i antall innlegg fra rikspolitikere, frekvensen av artikler hvor nasjonale aktører innen UH-sektoren figurerer, osv.

UA feiret 25-årsjubileum i fjor. I dag er de ”alive and kicking” som aldri før.

– Vi liker å tenke at dette for en vesentlig del skyldes en dyktig redaksjon og gode veivalg. Men vår framgang har også en strukturell side som vi ikke råder over, sier ansvarlig redaktør Tore Oksholen i Universitetsavisa.

Den kan enkelt formuleres slik:

Samfunnets behov for journalistikk er tilnærmet konstant. Når tradisjonelle medier sliter og kutter, og kutter igjen, oppstår en underdekning. Et behov oppstår. Vi bidrar i å fylle det tomrommet.

Dette å betrakte journalistikk som en utgiftspost: NTNU påtok seg den utgiften i 2007, da daværende styreleder Marit Arnstad besluttet å la forslaget bli fremmet for styret, og UA fikk redaktørplakaten. Universitetet anser det som samfunnsgagnlig og i egen institusjons interesse å holde seg med en egen, redaksjonelt fristilt avis.

Det er ikke umulig at UA i så måte representerer en trend som vil vokse i utbredelse, siden lite tyder på at nedgangen i kommersielt finansierte medier flater ut med det første. Igjen: Behovet for seriøs, uavhengig journalistikk blir ikke mindre. På en eller annen måte må det behovet møtes.

Vi ønsker ansvarlig redaktør Tore Oksholen i Universitetsavisa velkommen på Hellkonferansen!

Her sikrer du deg billetter til årets konferanse.

Legg igjen en kommentar